top of page

Svalbard - Longyearbyen

Enkelte tror det er lite sol på Svalbard. Det stemmer ikke, den er bare noe skjevfordelt utover året - alt kommer i sommerhalvåret.

To leilighetsbygg fikk i 2013 dekket store deler av sørvendt takflate.

Et av verdens nordligste solcellesystem!

bottom of page