2013 Svalbard Elvesletta

Enkelte tror det er lite sol på Svalbard. Det stemmer ikke, den er bare noe skjevfordelt utover året - alt kommer i sommerhalvåret.

To leilighetsbygg fikk dekket store deler av sørvendt takflate.

Et av verdens nordligste solcellesystem!

1/6