top of page

Svalbard - Sveagruva

Dette systemet opererer i hybrid sammen med dieselaggregat.

Systemet er et av de første i Norge. Det er kun en pilot for testing, men har gitt gode resultater og ikke minst erfaring for Solbes. Dessverre ble Sveagruva bestemt nedlagt og fullskalasystemet fulgte naturlig nok samme skjebne.

Dette er en svært interessant erfaring for Solbes for å dra med seg videre i tilsvarende prosjekter.

bottom of page