top of page

Klimalab Otta

Dette systemet består av flere rader med sørvendte moduler med høy vinkling, samt en stk 1-axet tracker som følger solens posisjon langs en akse for å få optimalisere mengden sol på solcellepanelene.

Se mer på www.klimalab.no

Du kan også følge produksjonen live her.

bottom of page