top of page

Sverige - Luleå Tekniska Universitet

Dette er et av verdens største solcellesystem nord om 65 grader nord.

Systemet er installert like ved polarsirkelen i Piteå, Nord-Sverige. Lave temperaturer og høy snølast på vinteren har gitt svært verdifull erfaring ifm installering av solcellesystem på nordlige breddegrader.

Liten avisartikkel om anlegget.

Følg produksjonen her.

bottom of page