top of page

Bergen - Kontorbygg

Dette er et system for flatt tak og utnyttelse av større del av diffus solinnstråling som det er mye av i Bergen. Øst-vest vendte solcellemoduler gir også flatere produksjonskurve og mindre vindfang.

Systemet holdes på plass ved hjelp av ballast og trenger dermed ikke mekanisk innfesting i tak. Mengde ballast er beregnet ut fra takets friksjon og dimensjonerende vindlast for området.

bottom of page