2016 Stavanger Privat

Dette er et av Norges største solcellesystem i privat eie. 

Systemet har et spesielt vekselrettersystem der det er en optimeringsenhet montert under hvert solcellepanel som optimerer produksjonen fra hvert enkelt panel og gjør det mulig og også følge produksjonen helt nede på modulnivå.

Systemet holdes på plass ved hjelp av ballast og trenger dermed ikke mekanisk innfesting i tak. Mengde ballast er beregnet ut fra takets friksjon og dimensjonerende vindlast for området.

1/8