Stavanger - Privat

Dette var et av Norges største solcellesystem i privat eie da det ble montert i 2015. 

Systemet har et spesielt vekselrettersystem der det er en optimeringsenhet montert under hvert solcellepanel som optimerer produksjonen fra hvert enkelt panel og gjør det mulig og også følge produksjonen helt nede på modulnivå.

Systemet holdes på plass ved hjelp av ballast og trenger dermed ikke mekanisk innfesting i tak. Mengde ballast er beregnet ut fra takets friksjon og dimensjonerende vindlast for området.

Bilde_8_27.05.16
Bilde_8_27.05.16

press to zoom
Bilde_10_27.05.16
Bilde_10_27.05.16

press to zoom
2016-05-27 11.00.46
2016-05-27 11.00.46

press to zoom
Bilde_8_27.05.16
Bilde_8_27.05.16

press to zoom
1/8