top of page

Universitetet i Tromsø - FoU system

Dette er et FoU system med glass-glass rammeløse solcellemoduler. Montert i mange ulike vinklinger, samt både vertikalt og horisontalt. Veggmontert og 1-axet tracking som følger solen.

Deler av systemet er koblet til strømnettet og du kan følge produksjonen her.

Glass-glass solcellemoduler har (i motsetning til Glass-EVA moduler) særdeles lang levetid. Mer vanlige solcellemoduler har produktgaranti på rundt 12 år, mens glass-glass moduler gjerne har over 30 år produktgaranti.

bottom of page