top of page

Tjøme - Lindhøy barnehage

På dette systemet ble vinklingen, både azimut og tilt, på flere deler av taket designet for å maksimere produksjonen av solenergi fra hvert enkelt solcellepanel. Totalt fikk barnehagen fire optimaliserte deltak dekt med solcellemoduler. 

Sorte moduler gjør at de neste når i ett med bygget sett på avstand.

bottom of page