top of page

NTNU campus Gjøvik

Dette er et svært kompakt solcellesysystem med moduler som har spesielt høy merkeytelse.

Systemet har øst-vest orienterte solcellemoduler for å få en flatere produksjonskurve, utnytte større del av den diffuse solinnstrålingen, og minimere vindlasten på systemet.

Solcellesystemet holdes på plass ved hjelp av ballast slik at en slipper mekanisk innfesting i taket og dermed også slipper penetrering av takmembranen.

3D modellen til høyre er den som vi lagde ifm detaljsimulering av forventet energiproduksjon fra systemet.

bottom of page