top of page

Analyser

Vi har erfaring fra svært mange ulike teknologier innenfor solcellesystem, ulike design, samt prosjekter i mange utfordrende omgivelser. I kombinasjon med høy formell kompetanse på master og doktorgradsnivå gir dette en grunnlaget for en høykvalitets, praktisk og detaljert rådgivning som del av vår totale systemleveranse. Vi er ikke bundet opp til spesifikke produsenter, og velger og anbefaler komponenter basert på prosjektets behov.

Hva blir forventet energiproduksjon fra gitt system? Hva er optimal vinkling gitt stedets historiske vær, og ikke bare stedet i forhold til solens posisjon? (For utnyttelse av også diffus- og ikke bare direkte solinnstråling.) Når kommer produksjonen? Ønskes forventet måneds- og timesproduksjon? Hva er karbonfotavtrykket på solcellemodulene brukt? Tåler solcellemodulene, og ikke minst monteringssystemet, stedets lokale ​vind- og snølaster? Hvilke tilpasninger kan gjøres? 

Rådgiving og analyser er en del av vår totale systemleveranse og gjøres kun unntaksvis som enkeltstående leveranse.

Under ser her et lite utsnitt av noen av våre grafiske leveranser og hva vi bruker som grunnlag.

bottom of page