top of page

Fantoftparken

Et kompakt høykvalitetsanlegg. Solcellemoduler med 30 års produktgaranti. Normalt er 12-15 år og må ikke forveksles med produksjonsgaranti.

Kraftoptimerere på alle solcellemoduler for optimal sikkerhet, kraftproduksjon og enkel forvaltning/drift/vedlikehold.

bottom of page