Rådgivning og analyser

Vi har erfaring fra svært mange ulike teknologier innenfor solcellesystem, ulike design, samt prosjekter i mange utfordrende omgivelser. I kombinasjon med høy formell kompetanse på master og doktogradsnivå gir dette en grunnlaget for en høykvalitets, praktisk og detaljert rådgivning.

Hva blir forventet energiproduksjon fra gitt system? Hva er optimal vinkling gitt stedets historiske vær, og ikke bare stedet i forhold til solens posisjon? (For utnyttelse av også diffus- og ikke bare direkte solinnstråling.) Når kommer produksjonen? Ønskes forventet måneds- og timesproduksjon? Hva er karbonfotavtrykket på solcellemodulene brukt? Tåler solcellemodulene, og ikke minst monteringssystemet, stedets lokale ​vind- og snølaster? Hvilke tilpasninger kan gjøres? 

Ved totalleveranser drar du nytte av all vår kompetanse uten å måtte spesifisere noe mer. Vi kan også tilby kun rådgiving, gjerne i samarbeid med rent rådgivningsfirma.

Under ser her et lite utsnitt av noen av våre grafiske leveranser og hva vi bruker som grunnlag.